ὀχυρώτερον

ὀχυρώτερον
ὀχυρός
firm
adverbial comp
ὀχυρός
firm
masc acc comp sg
ὀχυρός
firm
neut nom/voc/acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”